Pühapäev, 6. juuni 2010

Õpilaste kohustused

1.Tunda ja täita kooli kodukorra nõudeid ja teisi üldkehtivaid eeskirju ja lepinguid.
2.Hoida kasutada antud õppevahendeid, mitte kahjustada oma tegvusega kooli mainet ja vara.Tekitatud materiaalne kahju tuleb hüvitada.
3.Aidata kaasa kooliaia ja kooli ning kooliümbruse korrashoiu nõudeid.
4.Vastutada ise koolis kaasas oleva raha ja väärt asjade eest.Järgida kehtestatud ettevaatusabinõude,ohutustehnika,tuleohutuse jatervisekaitse eeskirju.
5.Viibida kooli ruumides sisejalatsites ning kanda puhast korrekset õpilasliku riietust.Kanda spordiriideid kehalise kasvatuse tundites,spordipäevadel või vabaaja üritustel.

Kommentaare ei ole: