Pühapäev, 6. juuni 2010

Õppetöö koraldus

1.Tunnid algavad kell 8.00 ja toimuvad direktori poolt kinnitatud tunniplaani järgi.
2.Õppetundide lõppemistest ja alustamistest teatakse kella helistamisega.
3.Üldreeglina 3-9klass ei küsi tunniajal klassist välja.
4.Kõig oma muredega ja küsimustega võib pöörduda klaasijuhataja aineõpetaja,
psüholoogivõi direktsiooni poole.
5.Vahetund on puhkamiseks. Vahetunnis tuleb käituda nii, et see ei segaks kaasõpilasi.Karjumine,lärmamine,rüselimine,jooksimine kaaslaste kiusamine ja ropendamine on keelatud.

Kommentaare ei ole: