Pühapäev, 6. juuni 2010

Õpilöaste õigused

1.Koolis õppida ja olla õpetatud
2.Saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta aineõpetajalt ja klssijuhatajalt .
3.Pöördud kooli õppekasvatustöö paremaks koraldamiseks ettepanekutega kooli juhtkonna poole.Esitada direktsiionile ideid või pretensinsioone õpetamise taseme suhtes.
4.Kutsuda kaasõpilasi distsipliinirikkujat korrale, tõstatada distsipliini rikkumise arutamine klassi kolektiivis või paluda klassijuhataja või õpilasesinduse abi ning saada abi psüholoogilt.
5.Saada tunnustust.

Kommentaare ei ole: